o potrzebach

Potrzeby dziecka i każdego pacjenta:

-być zauważonym

-bezpieczeństwo

-bliskość

-poszanowanie granic

-dbanie o integralność osobistą

-bycia wartościowym

-bycia docenionym

-respektowanym

-uwzględnionym

-chronionym

-uprzedzonym

-ruchu

-sensu (po co?)

-prawdy

-poszanowana intymności

-spokoju

-szczerości

-świadomości

-dotrzymywania umów

-uważności

-wdzięczności

-wsparcia

-współczucia

-wypoczynku

-zaufania

-zrozumienia

Potrzeby Rodzica z dzieckiem w gabinecie:

-bycia docenionym jako Rodzic

-nie być ocenianym jako Rodzic

-uznania

-dumy z dziecka

-opanowania

-spokoju

-braku napięcia

Moje potrzeby:

-zauważenia dziecka przez Rodzica

-współpracy z Rodzicem

-zaufania mi przez Rodzica

-dostosowanie się do wytycznych, dotyczących zakazanych zwrotów

-szczerości i jasności

-spokoju podczas pracy

zobacz także:

O nvc (O Porozumieniu BEZ Przemocy)
O przemocy wobec dziecka
Dzieci
KONTAKT

Proszę nie publikować zdjęć i tekstów umieszczonych na stroniejako własnych. Jest to niezgodne z prawem.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)