Spotkanie z Agnieszką Stein

Zapraszamy na spotkanie z psycholog Agnieszką Stein.
Agnieszka Stein jest absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, roczny, intensywny kurs NVC (Porozumienia bez Przemocy), a także Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W życiu zawodowym zajmuje się wspieraniem Rodziców w ?procesie wychowawczym? i pomocą w kryzysowych sytuacjach. Prowadzi liczne warsztaty dla rodziców i szkoli profesjonalistów pracujących z dziećmi. Pracuj jako psycholog w gimnazjum i przedszkolu. Jest współautorką strony internetowej poświęconej Rodzicielstwu Bliskości www.dzikiedzieci.pl.  i autorką książki Dziecko z bliska, w której opisuje swoja koncepcję 3R. Prywatnie jest mamą.
Więcej informacji pod naszym numerem telefonu lub bezpośrednio w wydarzeniu na naszym profilu FB